قوانین و مقررات استفاده از خدمات و سرویس های شرکت آذین داده

Friday, May 27, 2016


استفاده از خدمات وسرویس های شرکت آذین داده فضا گستر قم به منزله قبول قوانین و مقررات شرکت آذین داده فضا گستر قم می باشد. توافقنامه و تغییرات ۱- کلیه کاربران سرویسهای ، موظف به رعایت کامل شرایط سرویس شرکت آذین داده فضا...

بیشتر »


RSS مشاهده RSSWwW.azindata.ir
WwW.tophost.pro
Azin Data Co